Spelregels

Veel spelregels zijn er niet. En toch word je niet zomaar Klassewerkplek. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen doorloop je als basisschool de volgende stappen.

Deelname

Alle scholen in het primair onderwijs mogen meedoen. Van een school kunnen alle teamleden meedoen, dus niet alleen leerkrachten, maar ook IB-ers, ondersteuners en bijvoorbeeld schoolleiders.

De kosten per deelnemende school staan op onze kosten pagina. Voor groepen scholen (bijvoorbeeld besturen, RAP-samenwerkingsverbanden) zijn kortingen mogelijk.

Voor dat bedrag krijgt iedere school het Klassewerkplek onderzoek met de uitgebreide rapportage. Die rapportage biedt de mogelijkheid om als school aan de slag te gaan met de thema’s rondom werkgeluk.

En uiteraard maken de deelnemende scholen kans op de titel Klassewerkplek, met alle voordelen van dien!

Eisen aan een klassewerkplek

Klassewerkplekken zijn de scholen met de hoogste score op alle 6 thema’s van werkgeluk. Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk teamleden hun mening geven, moet een Klassewerkplek een respons van minimaal 80% halen. Om in de top van de lijst te komen, moet de respons zelfs minimaal 85% zijn.

Eigenlijk is 100% natuurlijk altijd het streven. Hoe meer iedereen zijn stem laat horen, hoe betrouwbaarder de uitslag.

Hoeveel scholen Klassewerkplek kunnen worden, hangt af van het aantal deelnemers. We streven ernaar de best scorende 20% tot Klassewerkplek te benoemen, waarbij we ook kijken naar de spreiding per provincie.

De uitslag

De uitslag wordt bepaald door alle scores bij elkaar op te tellen en het gemiddelde te berekenen.